VVAA Salarisverwerking

VVAA is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg, waaronder de (mond)zorg. Als onderdeel van haar dienstverlening biedt VVAA salarisverwerking aan voor haar klanten. Om dit efficiënt en nauwkeurig te kunnen doen, maakt VVAA gebruik van het salarisportaal AFAS. Aangezien de software van vanBERNARD is gekoppeld aan AFAS kunnen klanten van beide organisaties profiteren van optimale synergie.

De voordelen van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van VVAA: AFAS

De koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS biedt verschillende voordelen voor bedrijven die gebruikmaken van deze software. Ten eerste is er minder handmatig werk nodig voor het verwerken van medewerkersgegevens, urenregistratie en verzuim. Dit leidt tot een hogere efficiëntie en lagere administratieve lasten voor bedrijven. Ook kunnen fouten worden voorkomen doordat er minder menselijke handelingen nodig zijn.

Een ander voordeel van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS is dat bedrijven meer inzicht krijgen in hun salarisadministratie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van rapportages en analyses die automatisch gegenereerd worden door de software. Op deze manier kunnen bedrijven hun salarisadministratie beter beheren en optimaliseren.

Ten slotte kan de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS bijdragen aan kostenbesparing. Doordat er minder handmatig werk nodig is, worden er minder manuren besteed aan administratieve taken. Dit kan leiden tot lagere kosten voor de praktijk, zoals de kosten per salarisstrook.

VanBERNARD en de VVAA gespecialiseerd in dienstverlening voor de (mond)zorg

Zowel VVAA als VanBernard zijn gespecialiseerd in dienstverlening voor de (mond)zorg. Deze specialisatie zorgt ervoor dat beide partijen de klant heel goed begrijpen en daarop hun dienstverlening hebben aangepast. Hierdoor kunnen zij optimaal inspelen op de behoeften en wensen van hun klanten in de (mond)zorgsector.

VVAA biedt bijvoorbeeld specifieke verzekeringsproducten aan voor zorgprofessionals in de (mond)zorg, zoals tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast biedt VVAA ook praktijkondersteuning aan, waarmee zorgprofessionals ondersteund worden in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan advies op het gebied van wet- en regelgeving en praktijkorganisatie.

VanBernard biedt op haar beurt praktijkmanagement software waar HRM en planning een belangrijk onderdeel van zijn. Deze software is speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de (mond)zorgsector. Hierbij kan gedacht worden aan software voor personeelsplanning, urenregistratie, verzuimregistratie en salarisadministratie. Met deze software kunnen bedrijven in de (mond)zorgsector hun HRM-processen optimaliseren en efficiënter maken.

Neem contact op voor meer informatie

Als u meer wilt weten over de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS en hoe deze specifiek van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie in de (mond)zorgsector, kunt u altijd contact opnemen met VanBernard. Zij kunnen u voorzien van alle informatie die u nodig heeft om te bepalen of deze koppeling geschikt is voor uw bedrijf.

Conclusie

De koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS biedt specifieke voordelen voor bedrijven in de (mond)zorgsector. Doordat zowel VVAA als VanBernard gespecialiseerd zijn in dienstverlening voor deze sector, begrijpen zij de behoeften en wensen van hun klanten goed en hebben zij hun dienstverlening daarop aangepast. De koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS zorgt voor minder administratieve handelingen, meer efficiëntie en lagere kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VanBernard.

FAQs

  1. Wat is VVAA? VVAA is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg, waaronder de (mond)zorg.
  2. Wat is het salarisportaal van AFAS? Het salarisportaal van AFAS is software die wordt gebruikt voor de verwerking van salarissen.
  3. Wat is VanBernard? VanBernard is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is praktijkmanagement software praktijken in de (mond)zorgsector.
  4. Wat zijn de voordelen van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS? De koppeling zorgt voor minder administratieve handelingen, meer efficiëntie, meer inzicht in de salarisadministratie en kostenbesparing.
  5. Hoe kan ik meer informatie krijgen over de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS? U kunt contact opnemen met VanBernard voor meer informatie over de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS. Wij kunnen u voorzien van alle informatie die u nodig heeft om te bepalen of deze koppeling geschikt is voor uw bedrijf.
  6. Wat is de meerwaarde van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS voor bedrijven in de (mond)zorgsector? Doordat zowel VVAA als VanBernard gespecialiseerd zijn in dienstverlening voor de (mond)zorgsector, kunnen zij optimaal inspelen op de behoeften en wensen van hun klanten. Met de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS wordt salarisverwerking efficiënter, waardoor bedrijven zich meer kunnen richten op de zorg voor hun patiënten.
  7. Biedt VanBernard ook andere software aan dan HRM-software? Ja, VanBernard biedt naast HRM-software ook software voor alles omtrent de dagelijkse gang van zaken van een praktijk. Denk hierbij aan apparatuur beheer, protocollen en de AVG.
  8. Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden voor de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS? U kunt contact opnemen met VanBernard om uw bedrijf aan te melden voor de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS. Zij zullen u vervolgens verder helpen bij het proces van aanmelding en implementatie.
  9. Biedt VVAA nog andere diensten aan naast salarisverwerking? Ja, VVAA biedt verschillende diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, waaronder verzekeringen en praktijkondersteuning.
  10. Kan ik als kleine praktijk ook gebruikmaken van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS? Ja, ook kleine praktijken kunnen gebruikmaken van de koppeling tussen VanBernard en het salarisportaal van AFAS. VanBernard biedt verschillende pakketten aan die passen bij de grootte en behoeften van uw praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>